เกี่ยวกับผู้เขียน

ก่อนพูดถึงประวัติคร่าวๆของพี่ พี่ขอพูดก่อนว่า ที่ทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาทำไม

สมัยพี่เป็นเด็ก ม.6 พี่ก็เป็นเด็กนักเรียนธรรมดาคนนึง แล้วก็เป็นเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ ที่ยังหาตัวเองไม่เจอ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะระบบการศึกษาของเรา มุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์ทางวิชาการเป็นหลัก และยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่วางไว้แต่แรกเริ่ม ก็เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชาติ ความต้องการของตลาดงาน ไม่เห็นมีพูดว่าต้องการตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนสักนิด พอเราไม่รู้ว่า จริงๆ เราเกิดมาเพื่ออะไร สิ่งที่เรานิยมทำกันก็คือ เราไปมองว่า เราจะได้อะไรจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นๆ (ซึ่งก็อาจเป็นเงินทอง ฐานะทางสังคม เกียรติยศ ชื่อเสียง) หรือที่แย่กว่านั้นก็คือ คะแนนถึงคณะไหน ก็เอาคณะนั้นแหละ  แต่เมื่อเราพิจารณาจากสิ่งเหล่านี้เป็นหลัก ทำให้เรามักพลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดไปก็คือ ความสุขตลอดชีวิตการทำงานของเรา

หลายๆครั้งที่เรามองการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ต่างอะไรจากการสอบเพื่อวัดความสำเร็จของชีวิตการเป็นนักเรียน การสอบติดหมอ กลายเป็นหลักฐานของความสำเร็จสูงสุดในชีวิตเด็กนักเรียน ม.ปลาย ไปซะอย่างนั้น แต่การจะค้นพบตัวเองในระยะเวลา 3 ปี แห่งการเรียนมัธยมปลายไม่ใช่เรื่องง่าย ขนาดพี่เองตอนเรียน อ่านบอร์ด pharmacafe ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดที่รวมเภสัชกรจริงๆมากที่สุดในเวลานั้น จนตัดสินใจเข้ามาเรียนในคณะนี้แล้ว ก็ยังยอมรับว่า ตอนนั้น มีมุมมองที่พลาดไปจากความเป็นจริงของวิชาชีพเภสัชกรรมอยู่พอสมควร ที่ผ่านมา พี่พยายามถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆของพี่ในห้วงเวลาที่พี่อยู่กับวิชาชีพนี้ ด้วยการตอบคำถามน้องตามเว็บบอร์ดต่างๆ หรือน้องบางคนก็มาถาม ปรึกษาโดยตรง  ด้วยหวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้น้องค้นพบแนวทางว่า เภสัชกรรม คือคำตอบของน้องไปตลอดชีวิตของน้องจริงๆใช่หรือไม่ พี่ใช้คำว่าตลอดชีวิตนะครับ ไม่ใช่ตลอดชีวิตการทำงาน เพราะการเป็นเภสัชกรที่สมบูรณ์ มันจะฝังรากลึกไปจนถึงจิตวิญญาณ วิธีคิด แนวคิด และมุมมองของสิ่งต่างๆในชีวิตน้องตลอดไป สุดท้ายแล้ว พี่จึงตัดสินใจทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนมุมมองต่างๆ ตั้งแต่การสอบเข้า การเรียน จนได้เป็นเภสัชกรเต็มตัวจริงๆ เพื่อช่วยให้น้องหาคำตอบว่า แนวทางนี้น้องกำลังจะเลือกเดินนี้ มันเป็นทางเดินที่น้องรักและเหมาะกับน้องจริงๆหรือเปล่า

น้องเคยถามตัวเองไหมครับ ว่าเราเกิดมาทำไม ธรรมชาติมอบความแตกต่างมาให้กับเราทุกคนเพื่ออะไร  การเลือกคณะ ก็เหมือนโอกาส ที่น้องจะได้ตอบคำถามนั้น อย่าให้โอกาสดีๆหลุดลอยไป ด้วยการตอบคำถามข้อนี้ผิด เพราะน้องอาจต้องเสียเวลาไปหลายปี กว่าจะได้มีโอกาสตอบคำถามข้อนี้ใหม่อีกครั้ง มาสโลว์แบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ขั้น คือ ความต้องการทางร่างกาย, ความต้องการความปลอดภัย, ความต้องการความรัก, ความต้องการยกย่องนับถือ และสุดท้ายคือ ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ถ้าน้องตอบผิด น้องจะติดอยู่ที่บันได้ขั้นที่ 4 คือ ความต้องการยกย่องนับถือ แต่น้องจะไม่มีวันไปถึงบันไดขั้นที่ 5 คือได้เข้าใจตนเองอย่างแท้จริง

ประวัติคร่าวๆของพี่

พี่เป็นเภสัชกร จบจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเภสัชกรหลักสูตร 5 ปี รุ่นสุดท้ายของ มข. หลังจากจบมาแล้วทำงานด้านเภสัชอุตสาหการในตำแหน่ง QC Pharmacist แต่ทำงานได้ 8 เดือน พี่เภสัชที่เป็น QC Manager ลาออก ทำให้พี่ต้องทำงานในตำแหน่งรักษาการณ์ QC Manager นับแต่นั้นเป็นต้นมา (เนื่องจาก PIC/s GMP กำหนดว่า Manager ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ทำให้ต้องเป็น รักษาการณ์ QC Manager แทน) หลังจากนั้นพี่ก็ได้ลาออกมาเพื่อทำภารกิจที่ตนเองตั้งใจไว้ตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆให้สำเร็จ ซึ่งในวันที่พี่ลาออกนั้น อีกเพียงเดือนเดียวพี่ก็จะได้ขึ้นเป็น QC Manager หลังจากลาออกมาได้ 1 เดือนเศษ พี่ก็ได้ทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา และตั้งใจว่าหลังจากทำภารกิจสำเร็จแล้ว พี่จะกลับไปทำงานในแวดวงเภสัชกรอีกครั้งแน่นอน

พี่เริ่มสนใจวิชาชีพเภสัชกรรมตั้งแต่เรียนอยู่ ม.5 ตอนนั้นหนึ่งในเว็บบอร์ดที่พี่ต้องเข้ามาดูเป็นประจำหลังเลิกเรียนคือ Pharmacafe (http://www.pharmacafe.com) การอ่านข่าวและความเคลื่อนไหวของรุ่นพี่เภสัชกรในเว็บบอร์ดนั้น เป็นความสุขเล็กๆของเด็ก ม.5 คนนึงในขณะนั้น และอีกเว็บบอร์ดที่เล่นบ่อยๆตอนนั้นคือเว็บ dek-d.com ใช้ชื่อ id ว่า Zeratul ตอนนั้นมีรุ่นพี่เภสัชคนนึงมักมาตอบกระทู้ของน้องๆในบอร์ดเสมอ ชื่อใช้ชื่อ id ว่า pharjung ซึ่งเป็น idol ของพี่ในขณะนั้นเลย

หลังจากขึ้น ม.6 พี่ลงสอบตรงอยู่ไม่มาก มีเพียง 2 คณะที่พี่ลงคือ เภสัชศาสตร์ กับ แพทยศาสตร์ เรื่องนี้พ่อพี่ไม่เห็นด้วยมากๆ แต่ตอนนั้นไม่รู้อะไรเข้าสิง คิดแต่ว่าหากเราลงเรียนคณะหรือมหาวิทยาลัยที่เราติดแน่ แล้วก็รู้แน่ๆว่าถึงได้ก็ไม่เอา ก็ไม่รู้จะลงไปกันที่คนอื่นทำไม ทำให้ลงสอบตรงไปน้อยมากๆ ซึ่งสอบตรงที่แรกคือ สอบตรงของ ม.ขอนแก่น พี่ลงคณะเภสัชศาสตร์ แล้วก็ติดคณะเภสัชศาสตร์ในครั้งแรกเลย หลังจากนั้นอีก 2-3 เดือน ก็สอบผ่านข้อเขียนของแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก (แพทย์ PI) ซึ่งเป็นโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ในครั้งนั้น พี่ตัดสินใจ ไม่ไปสัมภาษณ์ โชคดีที่บ้านของพี่ให้อิสระเรื่องการเลือกคณะ และอนาคตทางเดินของชีวิตตัวเองมาก ทำให้ที่บ้านไม่คัดค้านการตัดสินใจของพี่ในครั้งนั้น

หลังจากพี่เข้าเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ พี่ก็คอยตอบคำถามให้น้องๆที่สนใจเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ถี่บ้าง นานๆครั้งบ้าง ขึ้นกับว่าช่วงนั้นติดภารกิจอะไรอยู่ ยุ่งขนาดไหน สมัยก่อนบอร์ด dek-d ไม่ได้แยกเป็นคณะเหมือนสมัยนี้ แล้วอีเมลล์ที่ใช้ก็โชว์ด้านล่าง id ทำให้การแอดมาคุยกันทาง msn สะดวกมาก สมัยพี่เล่น msn พี่มีเพื่อนถึง 3,000 คน แต่พอมาเล่น facebook กลับมีเพื่อนไม่ถึง 600 คน คิดดูว่าสมัยก่อนมีคนแอดมาหาพี่เยอะขนาดไหน

หลังจากที่พี่ช่วยแนะแนวน้องๆเกี่ยวกับคณะและการเรียนไปนานๆ พี่เริ่มรู้สึกว่า คำถามและสิ่งที่น้องสงสัย หลายๆคำถาม มักเป็นคำถามเดิมๆ ที่สงสัยเหมือนๆกันทุกๆรุ่น พี่จึงคิดว่าอยากจะทำเว็บไซต์นี้ ซึ่งตั้งใจว่าจะช่วยตอบคำถามให้น้องๆ เท่าที่พี่จะช่วยได้จากประสบการณ์ของพี่ โดยความหวังสูงสุดของพี่นั้นก็คือ ได้ช่วยให้น้องๆ คนพบแนวทางของตนเองจริงๆว่า เภสัชกรรม คือคำตอบของน้องจริงๆหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบเข้า และแนวข้อสอบ พี่คงช่วยอะไรไม่ได้มาก เพราะวิธีการสอบ และแนวข้อสอบต่างๆ ก็ผิดเพี้ยนไปจากสมัยพี่สอบมาก คนที่จะตอบคำถามพวกนี้ได้ดีที่สุด คงเป็นพี่ปี 1 หรือน้อง ม.6 ด้วยกันเอง

สุดท้ายนี้ พี่จะพยายามทำเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ที่สุด เท่าที่เวลาพี่จะเอื้ออำนวย เพราะในตอนนี้ พี่เองก็ยังติดภารกิจหลายอย่าง แต่เว็บไซต์นี้ก็ถือเป็นพันธกิจหนึ่ง ที่พี่ตั้งใจว่าจะทำให้สำเร็จ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถส่ง massage ผ่านมาทางแฟนเพจ ตามลิ้งนี้ครับ https://www.facebook.com/Tobepharmacist-1039132676177666/


เว็บไซต์อื่นๆของพี่

จริงๆ พี่ทำเว็บไซต์เป็นงานอดิเรก บางเว็บก็ทำเอง บางเว็บก็ทำร่วมกับทีมงานหรือบริษัท มีอีกหลายเว็บมาแนะนำดังนี้ครับ

  • เว็บกาดพระนอน kadphranon.com เว็บนี้เป็นเว็บของกาดพระนอนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองแพร่ เป็นตลาดจิตอาสา เปิดทุกวันเสาร์ 15.00 – 20.00 น.
  • เว็บ itisablogsite.com เว็บนี้ไว้เขียนแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะพวกการแพทย์ สังคม การเมือง ความรู้รอบตัวต่างๆ
  • เว็บ pitipatdiary.com เว็บนี้ ตั้งใจว่าจะเขียนสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้มา รวมถึงเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ ที่ผ่านและเข้ามาในชีวิต
  • เว็บ Jaslyn jaslynsense.com เว็บนี้เดิมทีเป็นเว็บของ บริษัท จัสลินเซนส์ จำกัด ซึ่งพี่ทำกับแฟนเก่า แต่เลิกกันไปแล้ว ปัจจุบันเลยเป็นเว็บบล็อกให้ความรู้เรื่องสุขภาพและความงามแทน
  • เว็บ thaipharmaitem.com เว็บนี้เกิดจากตอนที่อยู่ร้านยา แล้วมีความคิดว่าน่าจะทำเว็บรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพในไทยเอาไว้ ถ้ามีเวลาก็พยายามมาอัพเดทและลงให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังพยายามใส่เรื่องเกี่ยวกับยาแผนไทย กับการแพทย์แผนไทยลงไปด้วย
  • เว็บ thaitravelguides.com เว็บนี้ทำเป็นเว็บให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยเป็นภาษาอังกฤษ
  • เว็บ headphone-review.com เว็บนี้้เอาไว้รีวิวหูฟัง แล้วก็ฝึกการเขียนและแปลภาษาอังกฤษไปในตัวด้วย
  • เว็บ thai-registration.com เว็บนี้ทำกับทีมงานและเพื่อนๆที่ อย. ตั้งใจจะให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงให้คำปรึกษาด้วยครับ
  • เว็บ สวดมนต์กัน.com เว็บนี้ตั้งใจจะใส่พวกบทสวดมนต์ต่างๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวัดและพระด้วยครับ