PHARMACY CLUB เปิดห้องเรียนเส้นทางสู่อาชีพเภสัชกร

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบของกิจกรรม

กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Google Meet

วันที่จัดกิจกรรม

อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565 (เวลา 10:00-13:30 น.)

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

ศุกร์ 14 ตุลาคม 2565
(ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

50 คน

ค่าใช้จ่าย

990 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.3 – ม.6
อายุ 14 ปีขึ้นไป

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

Pathway.thailand

เพิ่มเติม

มีประกาศนียบัตร

สายอาชีวะสามารถสมัครได้

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

รายละเอียดค่าย PHARMA CAMP

เปิดห้องเรียนจำลองด้านเภสัชกรรมศาสตร์ กับเภสัชกรตัวจริง
พร้อมสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็เรียนรู้
ไปพร้อมกันได้

เป้าหมายของค่าย

  1. เพื่อให้น้องๆได้รู้จักอาชีพเภสัชกรมากยิ่งขึ้น
  2. ทดลองเรียนรู้ผ่าน CASE STUDY
  3. รู้จักตัวยาประเภทต่างๆ
  4. อธิบายให้น้องๆได้รู้เกี่ยวกับการเรียนในแต่ละปี ว่าจะเจอกับอะไรบ้าง
  5. พูดคุยเกี่ยวกับการทำงาน อาชีพ การต่อยอด ประสบการณ์การทำงาน ฐานเงินเดือน บริษัทชั้นนำต่างๆ
  6. น้องๆสามารถถามพี่ๆได้ตลอด การเรียนเป็นแบบออนไลน์ (สอนสดน้องๆถามได้ตลอด พร้อมมีพี่เลี้ยงค่ายสามารถ Direct msg ไปถามระหว่างเรียนได้)
  7. สร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่น้องๆ น้องๆสามารถถ่ายรูประหว่างเรียนกับพี่เภสัชกร ไปใส่พอร์ตได้
  8. น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร

วันเข้าร่วมค่าย

16ตุลาคม 2565

เวลา 10:00-13:30

ช่องทางการเรียน

ผ่านโปรแกรม Google meet

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

​เพียง990 บาทเท่านั้น
น้องๆที่สนใจสามารถทำตามวิธีการสมัครได้เลย


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

The post PHARMACY CLUB เปิดห้องเรียนเส้นทางสู่อาชีพเภสัชกร appeared first on CAMPHUB.


Share this:

Posted in ค่าย เภสัช.