Pharma Trek มุ่งทะยานสู่ดาว SU21

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน
ทางค่ายจะจัดที่พักให้ ซึ่งรายละเอียดที่พักสามารถติดตามได้ที่เพจค่าย

วันที่จัดกิจกรรม

อาทิตย์ 13 – จันทร์ 14 สิงหาคม 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

พุธ 19 กรกฎาคม 2566

จำนวนที่รับ

180 คน

ค่าใช้จ่าย

959 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย / เด็กซิ่ว
อายุไม่เกิน 25 ปี

สถานที่จัดกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (ดูแผนที่)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพิ่มเติม

มีประกาศนียบัตร

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

✧˖° สิ่งที่น้อง ๆ จะได้จากการเข้าค่าย ✧˖°

  1. น้อง ๆ จะได้รู้จักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านต่าง ๆ มากขึ้น
  2. น้อง ๆ จะได้รู้จักวิชาชีพเภสัชกรรมมากขึ้น
  3. น้อง ๆ จะได้รับการแนะแนวเกี่ยวกับการสอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในระบบ TCAS และค่ายจะช่วยให้น้อง ๆ สามารถตัดสินใจได้ว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นคณะที่ใช่หรือไม่

✧˖° ค่าใช้จ่าย ✧˖°

ค่าสมัคร ฟรี แต่ถ้าน้อง ๆ มีสิทธิ์เข้าค่ายจะมีค่าใช้จ่าย 959 บาท ซึ่งรวมค่าอาหาร ที่พัก และเสื้อค่ายแล้ว


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

The post Pharma Trek มุ่งทะยานสู่ดาว SU21 appeared first on CAMPHUB.


Share this:

Posted in ค่าย เภสัช.