Pharm House KKU 2023 เปิดบ้านเภสัชขอนแก่น ตอน Aloha Pharmacy

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 7 มกราคม 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

พฤหัส 15 ธันวาคม 2565

จำนวนที่รับ

200 คน

ค่าใช้จ่าย

300 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย

สถานที่จัดกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดูแผนที่)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพิ่มเติม

มีประกาศนียบัตร

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

กิจกรรมเปิดบ้านเภสัชขอนแก่น กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อน้องมัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมตัวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจให้กับน้องๆ ภายในกิจกรรมพบกับการแนะนำการเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ และการทำปฏิบัติการจริงแบบเดียวกับนักศึกษาเภสัชฯ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 7.00 – 17.00 น. โดยมีค่าลงทะเบียนหลังได้รับการคัดเลือก 300 บาท เปิดรับสมัครน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2565


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

The post Pharm House KKU 2023 เปิดบ้านเภสัชขอนแก่น ตอน Aloha Pharmacy appeared first on CAMPHUB.


Share this:

Posted in ค่าย เภสัช.