Phar’ Summer Camp NU 27th (ค่ายเยาวชนกล้ามะกอก ครั้งที่27)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

ศุกร์ 7 – อาทิตย์ 9 เมษายน 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
ขยายเวลาถึง พฤหัส 9 มีนาคม 2566 เวลา 23:59 น.

จำนวนที่รับ

84 คน

ค่าใช้จ่าย

850 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย ปีการศึกษา 2566
ต้องไม่เคยเข้าร่วมค่ายนี้มาก่อน

สถานที่จัดกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดูแผนที่)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มเติม

มีประกาศนียบัตร

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

ค้นหาตัวเองไปกับค่าย Pharmario คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
แนะนำการเรียนในคณะ การใช้ชีวิต สังคม และเส้นทางสู่คณะเภสัชศาสตร์
ทั้งสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
การจำลองการเรียนในคณะผ่านกิจกรรมฐาน ทั้งบรรยายและปฏิบัติการ
ลองลงมือทำจริง และพบเพื่อนร่วมเส้นทางฝันเดียวกัน


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

The post Phar’ Summer Camp NU 27th (ค่ายเยาวชนกล้ามะกอก ครั้งที่27) appeared first on CAMPHUB.


Share this:

Posted in ค่าย เภสัช.