📣📣ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการ 30 ปี สวรส. 🙏ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม online หรือ onsite ผ่าน https://www.hsri.or.th/#30year

📣📣ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการ 30 ปี สวรส.
🙏ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม online หรือ onsite ผ่าน
https://www.hsri.or.th/#30year

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.