📣📢แม้เราจะมียาแผนปัจจุบันที่ใช้ประคับประคองหรือช่วยรักษาภาวะอัลไซเมอร์มากมาย แต่ในยุคที่ประชาชนนิยมหันมาดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรหรื…

📣📢แม้เราจะมียาแผนปัจจุบันที่ใช้ประคับประคองหรือช่วยรักษาภาวะอัลไซเมอร์มากมาย แต่ในยุคที่ประชาชนนิยมหันมาดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นจำนวนมากขึ้นนั้น …
เราคงต้องเรียนรู้ว่า

✅สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใดที่จะมีหลักฐานชัดเจนในการพยุงอาการนี้ได้หรือไม่ ….

✅หรือเสริมกับการรักษาแผนปัจจุบันได้หรือไม่
มาเรียนรู้แบบง่ายๆ พอเข้าใจกันนะครับ

ด้วยความปราถนาดีและขอขอบคุณความรู้สมุนไพรดีๆ
จาก รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย
อุปนายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชุน (ประเทศไทย)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.