📢กัญชาทางการแพทย์ และอาหารผสมกัญชา ใช้อย่างไร ให้ได้ประโยชน์ ปลอดภัย และไม่เสพติด รวมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาเมากัญชา https://youtu.b…

📢กัญชาทางการแพทย์ และอาหารผสมกัญชา ใช้อย่างไร ให้ได้ประโยชน์ ปลอดภัย และไม่เสพติด รวมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาเมากัญชา

https://youtu.be/oSYFnsPZk5w

# คณะแพทยศาสตร์สาขาวิชาโรคไต
# มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
# คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาเภสัชกรรมคลินิก

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.