📍📍พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (เฉลี่ย 3 ปี = 2.613%) ปีที่ 1 = *MRR -3.76…

📍📍พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (เฉลี่ย 3 ปี = 2.613%)
ปีที่ 1 = *MRR -3.76% (2.39%) ต่อปี
ปีที่ 2 = *MRR -3.50% (2.65%) ต่อปี
ปีที่ 3 = *MRR -3.35% (2.80%) ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
– ลูกค้าสวัสดิการ = *MRR -1.00% (5.15%) ต่อปี
– ลูกค้ารายย่อย = *MRR -0.50% (5.65%) ต่อปี
– ซื้ออุปกรณ์ฯ = *MRR (6.15%) ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยลอยตัว *MRR = 6.150% ต่อปี ประกาศฯ ณ วันที่ 25 พ.ค. 63**

สำหรับสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ
ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย คลิ๊ก⬇️⬇️
https://drive.google.com/drive/folders/1J28pxIXm4c4ryab53nfJRU88wTaxTfhT?usp=sharing

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.