📍ขอเชิญเภสัชกรชุมชน ร่วมจัดกิจกรรม “วันเภสัชกรโลก และสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2565” 💊ลงชื่อรับสื่อสนับสนุนกิจกรรม https://docs.googl…

📍ขอเชิญเภสัชกรชุมชน ร่วมจัดกิจกรรม “วันเภสัชกรโลก และสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2565”
💊ลงชื่อรับสื่อสนับสนุนกิจกรรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9qnDXJpP-ns1AKAw_4qZLHDid-atJ_whIokHfGQ1HNXfgUw/viewform

#เภสัชกรชุมชน ห่วงใยสุขภาวะที่ดีของประชาชน


ขอเชิญเภสัชกรชุมชน ร่วมจัดกิจกรรม “วันเภสัชกรโลก และสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2565”
ลงชื่อรับสื่อสนับสนุนกิจกรรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9qnDXJpP-ns1AKAw_4qZLHDid-atJ_whIokHfGQ1HNXfgUw/viewform

ลงชื่อรับสื่อสนับสนุนกิจกรรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9qnDXJpP-ns1AKAw_4qZLHDid-atJ_whIokHfGQ1HNXfgUw/viewform
#เภสัชกรชุมชน ห่วงใยสุขภาวะที่ดีของประชาชน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.