🌞วันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. เวลา 09.30 – 12.00 น. ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นกรอบกฎหมายของกัญชาที่เภสัชกรชุมชนควรรู้และติดตาม ภก.สม…

🌞วันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. เวลา 09.30 – 12.00 น.
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นกรอบกฎหมายของกัญชาที่เภสัชกรชุมชนควรรู้และติดตาม
ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ นายกสมาคม
อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ เหรัญญิกสมาคม
🕒10.00-11.00 น. อัพเดต อาการเจ็บคอ
วิทยากร นพ. สุทธิพล อริยะสถิตย์มั่น
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
🕒11.00-12.น การเลือกใช้วิตามินอย่างไรที่ดีต่อสุขภาพ
วิทยากร พ.ท. นพ. ธรณัส กระต่ายทอง
CMO of Vprecision Medical Center ในเครือโรงพยาบาลวิภาวดี
ลงทะเบียน https://zoom.us/webinar/register/WN_1JW-w59KR3mGTsahfPH_Qw

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.