แนวทางปฏิบัติ และข้อควรระวัง สำหรับเภสัชกรชุมชน สำหรับกัญชาและกัญชง #ไม่สนับสนุนสิ่งที่มี่ความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ …

แนวทางปฏิบัติ และข้อควรระวัง สำหรับเภสัชกรชุมชน สำหรับกัญชาและกัญชง
#ไม่สนับสนุนสิ่งที่มี่ความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ

ขอขอบคุณ อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเภสัชกรร้านยาด้วยค่ะ
#สมาคมเภสัชกรรมชุมชนประเทศไทย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.