เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 2565 ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ นายกสมาคมฯ เข้าการประชุมกับเครือข่าย สำนักงานสาธารณสุข จ.ปัตตานี เพื่อส…

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 2565 ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ นายกสมาคมฯ เข้าการประชุมกับเครือข่าย สำนักงานสาธารณสุข จ.ปัตตานี เพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการใช้ยาอย่างอย่างปลอดภัยสมเหตุสมผล

# เภสัชกรชุมชน ห่วงใยสุขภาพประชาชน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.