#ร้านยาที่ดีต้องมีเภสัชกร ให้มี 5 ถูก 3 ต้อง ถูกคน ถูกวิธี ถูกขนาด ถูกโรค ถูกเวลา โดย ต้องบอก ต้องหา และต้องถูกถามโดยเภสัชกรเท่…

#ร้านยาที่ดีต้องมีเภสัชกร
ให้มี 5 ถูก 3 ต้อง
ถูกคน ถูกวิธี ถูกขนาด ถูกโรค ถูกเวลา โดย ต้องบอก ต้องหา และต้องถูกถามโดยเภสัชกรเท่านั้น
#คัดค้านการแขวนป้าย
#MyPharmacist

# เภสัชกรห่วงใย สุขภาพประชาชน
# สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.