ยาอัลพราโซแลม (Alprazolam) ✅ข้อบ่งใช้ ✅ขนาดที่เหมะสม ✅อันตรายจากการใช้ยาขนาดสูง๙หรือเกินขนาด 💊 การใช้ยาAlprazolam ควรอยู่ภายใต้ก…

ยาอัลพราโซแลม (Alprazolam)
✅ข้อบ่งใช้
✅ขนาดที่เหมะสม
✅อันตรายจากการใช้ยาขนาดสูง๙หรือเกินขนาด
💊 การใช้ยาAlprazolam ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์และสั่งใช้โดยแพทย์เท่านั้น
# สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.