บทบาทเภสัชกรชุมชน 3 ข้อจำง่ายๆ S BI RT เตรียมความพร้อม เพื่อให้คำปรึกษาผู้ใช้กัญชา 🌱Screening 🌱Brief Intervention 🌱Refferal Tr…

บทบาทเภสัชกรชุมชน 3 ข้อจำง่ายๆ S BI RT
เตรียมความพร้อม เพื่อให้คำปรึกษาผู้ใช้กัญชา

🌱Screening
🌱Brief Intervention
🌱Refferal Treatment

ขอขอบคุณ รศ.ภก.วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) สำหรับข้อมูลสนับสนุนเภสัชกรชุมชนค่ะ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.