#นับถอยหลังสู่วิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน โค้งสุดท้าย GPP Full Scale เพื่อสอดรับกับการบังคับการใช้กฎหมาย GPP เต็มขั้น ซึ…

#นับถอยหลังสู่วิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน

โค้งสุดท้าย GPP Full Scale
เพื่อสอดรับกับการบังคับการใช้กฎหมาย GPP เต็มขั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นี้

ทางสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ขอเชิญชวนพี่ ๆน้อง ๆ ร้านยาทุกท่าน ประเมินตนเอง สำหรับโค้งสุดท้ายในการประกาศ GPP เต็มขั้น

ซึ่งมาตรฐานข้อแรกนั้น เป็นเรื่องการจัดการให้มีวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม
โดยผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ต้องดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน คือ ต้องมีบริเวณสำหรับให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยา ต้องเป็นสัดส่วนแยกออกจากส่วนบริการอื่นอย่างชัดเจน มีพื้นที่พอสำหรับการให้คำปรึกษาและการจัดเก็บประวัติ รวมทั้งจัดให้มีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับเภสัชกรและผู้มารับคำปรึกษาอยู่ในบริเวณดังกล่าวพร้อมทั้งมีป้ายแสดงชัดเจน

ซึ่งในส่วนนี้ จะมีส่วนของการให้คะแนน 0.5 คะแนน
ถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในปัจจุบัน อาจจะทำให้หลายๆ ร้านมีการปิดร้าน จำกัดพื้นที่ไม่ให้ผู้รับบริการเข้ามาในร้าน แต่การดำเนินการในการจัดสถานที่สำหรับให้คำปรึกษา ก็ยังเป็นส่วนที่ผู้ตรวจประเมินนำมาคิดคะแนน ซึ่งคะแนนดังกล่าวมีผลต่อการต่อใบอนุญาตปลายปี

ดังนั้น การจัดสถานที่การให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้ยาของเภสัชกรยังมีความจำเป็น และดำเนินการเพื่อให้เข้ากับมาตรฐาน GPP ที่จะบังคับใช้

>> หากมองผิวเผินอาจจะดูว่าเป็นการจัดการด้านสถานที่ แต่หากมองให้ละเอียดลงไปยังมีเรื่องของการจัดเก็บประวัติการให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้ยา แต่ละร้านควรมีการออกแบบเพื่อให้ปฏิบัติได้จริง ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่มารับบริการต่อไป

ในส่วนนี้ทางร้านอาจจะพึ่งระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษา ซึ่งทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติหน้างานจริงอีกด้วยค่ะ

==============
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
พร้อมให้ความสนับสนุนเภสัชกรร้านยา
มาจับมือไปด้วยกันนะคะ 😊🤝

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.