ถึง เภสัชกรร้านยาที่ไม่ธรรมดา เราจะก้าวสู่ GPP เต็มขั้น เพื่อประชาชนคนพิเศษของเราด้วยกันนะครับ 😊 จาก สมาคมเภสัชกรรมชุมชนคนธรรมด…

ถึง เภสัชกรร้านยาที่ไม่ธรรมดา
เราจะก้าวสู่ GPP เต็มขั้น เพื่อประชาชนคนพิเศษของเราด้วยกันนะครับ 😊

จาก สมาคมเภสัชกรรมชุมชนคนธรรมดา

#นับถอยหลังสู่วิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.