ช่วยกันแจ้ง เภสัชกรที่ไม่ปฎิบัติหน้าที่ /แขวนป้าย เพื่อดำเนินลงโทษทางจรรยาบรรณ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้ย…

ช่วยกันแจ้ง เภสัชกรที่ไม่ปฎิบัติหน้าที่ /แขวนป้าย เพื่อดำเนินลงโทษทางจรรยาบรรณ
ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน

https://docs.google.com/document/d/1sX2vPN1XoUU9kNuqCjzUqRY4sIkd58Rv/mobilebasic

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.