ขอเชิญชวนร้านยาร่วมรณรงค์เป็นเขตปลอดกัญชา โดยติดป้าย “ร้านนี้ไม่มีกัญชา” # เภสัชกรชุมชน ห่วงใยสุขภาพประชาชน

ขอเชิญชวนร้านยาร่วมรณรงค์เป็นเขตปลอดกัญชา โดยติดป้าย “ร้านนี้ไม่มีกัญชา”

# เภสัชกรชุมชน ห่วงใยสุขภาพประชาชน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.