Dek 61 โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ม.อุบล TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลสอบ GAT / PAT 2 ครั้งที่ 1/2560 หรือ 2/2560 […]

Dek 61 โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล TCAS รอบ 2

สรุป โครงการนี้แบ่งการรับเป็น 2 ส่วน คือโควตาพื้นที่ภาคอีสาน และโควต้าพื้นที่ภาคอื่นๆ รับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายการเรียนวิทย์ – คณิต มีผลการเรี […]