Dek 61 TCAS ม.สารคาม รอบ 2 (โควต้าที่มีการสอบ)

สรุป รับสมัคร  8 – 20 มกราคม 2561 (ปิดระบบวันที่ 20 เวลา 16.30 น.) คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลสอบ GAT/PAT 1/PAT 2 2561 เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากค […]