Dek 61 โควตาการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2561 TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร 8 – 18 มกราคม 2561 วันที่ กิจกรรม 30 ต.ค. – 6 พ.ย. 60 สัมมนาแนะแนวการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง 8-18 ม.ค. 61 นักเรียนสมัครและแก้ไขข้อมูลการสมัคร(อัพโหลดหลักฐานการสมัคร เฉพาะผู้ที่จะ […]