Dek 61 ม.วลัยลักษณ์ TCAS รอบ 1 (รับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio)

สรุป รับสมัคร รอบที่ 1: 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 รอบที่ 2: 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ ไม่ได้ระ […]