📣 #ลงทะเบียนด่วน พร้อมอัพเดทความรู้ โรคยอดฮิตในร้านขายยา #อาการปวด และบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และการดูแลอาการ #ผื่นแพ้ผิวหนัง 📌…

📣 #ลงทะเบียนด่วน พร้อมอัพเดทความรู้ โรคยอดฮิตในร้านขายยา #อาการปวด และบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และการดูแลอาการ #ผื่นแพ้ผิวหนัง 📌 “Pharmacy Practice” วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00-12:00 น. 🔹Mu […]

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “Pharmacy Pr…

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “Pharmacy Practice” วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00-12:00 น. 🔹Multimodal Pa […]

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “Advice & Ma…

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “Advice & Management of Dental Pain For Community Pharmacy” วันเสาร์ที่ 18 มิถุ […]

📣 หลักการดูแลรักษาผิวติดเชื้อ และวิธีการดูแลผิวให้สวย #ลงทะเบียน แล้วพบกันที่งานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “Care The Skin Bring on…

📣 หลักการดูแลรักษาผิวติดเชื้อ และวิธีการดูแลผิวให้สวย #ลงทะเบียน แล้วพบกันที่งานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “Care The Skin Bring on Your Goal” วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00-11:30 น. โดย ดร.ภก […]

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภูเรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “Pharmacist …

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภูเรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “Pharmacist Series II: Deep Dive into Drug Quality” วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 […]

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “Care The Sk…

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “Care The Skin Bring on Your Goal” วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00-11:30 […]

📣 เรื่องของดวงตาเป็นสิ่งสำคัญ #ลงทะเบียนด่วน พร้อมร่วมอัพเดทความรู้โรคตาแห้ง กับงานประชุมวิชาการ 📌 “การดูแลรักษาคนไข้โรคตาแห้ง…

📣 เรื่องของดวงตาเป็นสิ่งสำคัญ #ลงทะเบียนด่วน พร้อมร่วมอัพเดทความรู้โรคตาแห้ง กับงานประชุมวิชาการ 📌 “การดูแลรักษาคนไข้โรคตาแห้งในร้านขายยา” วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30-15:30 น. บรรยายโดย […]

📣 #ลงทะเบียนด่วน ร่วมอัพเดทความรู้การดูแลผู้ป่วย Non-severe GERD แล้วพบกันในงานประชุมวิชาการ 📌 “How to Treat Non-severe GERD wi…

📣 #ลงทะเบียนด่วน ร่วมอัพเดทความรู้การดูแลผู้ป่วย Non-severe GERD แล้วพบกันในงานประชุมวิชาการ 📌 “How to Treat Non-severe GERD with Alginate” วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:00-12:00 น. โดย นพ.ศ […]

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “How to Trea…

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “How to Treat Non-severe GERD with Alginate” วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 11: […]

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียนเชิญเภสัชกร ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 📌 “การดูแลรักษาคนไข้ตาแห้งใน…

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียนเชิญเภสัชกร ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 📌 “การดูแลรักษาคนไข้ตาแห้งในร้านขายยา” วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30-15:30 น. บรรยายโดย ร […]