สภาเภสัชกรรม ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกร ผู้สนใจเกี่ยวกับ . . . “หลักการ ระบบ ระเบียบ วิธีการอ่าน ตีความ และประเมินผลจากการทบท…

สภาเภสัชกรรม ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกร ผู้สนใจเกี่ยวกับ . . . “หลักการ ระบบ ระเบียบ วิธีการอ่าน ตีความ และประเมินผลจากการทบทวนอย่างเป็นระบบ” *เหมาะกับเพื่อนสมาชิกเภสัชกร สายนักวิชาการ […]

🎉มาแล้วครับ งานประชุมประจำปี ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ปีนี้มาใน theme “Preparing clinical pharmacy servic…

🎉มาแล้วครับ งานประชุมประจำปี ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ปีนี้มาใน theme “Preparing clinical pharmacy services for service plans: step by step approach “ 📅 วันพุธที่ 23 – ว […]

การปรับแต่ง App My Pharmacist

การปรับแต่ง App My Pharmacist ด้วยระบบหลังบ้าน 3 website การปรับแต่ง App My Pharmacist ด้วยระบบหลังบ้าน 3 website สำคัญ ดูโพสต์ต้นฉบับ

ขอเชิญเภสัชกรทุกท่าน ร่วมรับฟัง live ในหัวข้อ “เข้าใจง่าย กฎหมาย สำหรับ เภสัชกร”EP2 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14:00-15.00…

ขอเชิญเภสัชกรทุกท่าน ร่วมรับฟัง live ในหัวข้อ “เข้าใจง่าย กฎหมาย สำหรับ เภสัชกร”EP2 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14:00-15.00 น. ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับข้อกฏหมายที่สนใจได้ที่ https://forms.gle/ […]

:: ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ #เภสัชมหิดล :: . เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 21 วันที่ 8-9 มิถุนายน 256…

:: ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ #เภสัชมหิดล :: . เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 21 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบ Hybrid ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ และ ผ่านระบบออนไลน์ . […]