ลงสอบวิชาไหนไว้ เช็กกันได้เลยจ้า ปฏิทิน กำหนดการและการเตรียมตัวเข้าสอบ

ลงสอบวิชาไหนไว้ เช็กกันได้เลยจ้า ปฏิทิน กำหนดการและการเตรียมตัวเข้าสอบ ลงสอบวิชาไหนไว้ เช็กกันได้เลย! . ตารางสอบเด็กดีพรีแอดฯ TCAS67 รอบ พ.ย.66 A-Level และ TGAT TPAT3 ที่จะสอบวันเสาร์ที่ 4 และวันอาท […]

🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ภญ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ สาขาพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม ดร.ภญ.วันนิศา…

🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ภญ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ สาขาพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม ดร.ภญ.วันนิศา ดงใต้ สาขาผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้รั […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Marshall University School of Pharmacy ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ราย คือ Ms.Safiyyah Mitchell และ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคนเก่ง ทั้ง 2 คน ดังนี้ 1.ภก.สง่า มั่นยืน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 🥇เนื่องในโอากาสที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน E-Poster prese […]

🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ภญ.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ดร.ภก.ฐิติเดช ลือตระกูล ผศ.ดร.ภญ.อุษณ…

🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ภญ.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ดร.ภก.ฐิติเดช ลือตระกูล ผศ.ดร.ภญ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ ผศ.ดร.ภก.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล เนื่องในโอกาสที่ได้ร […]

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่

📣📣ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภ […]

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) ตำแหน่ง

📣✨ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา🥰✨ ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ณ ห้องปฏิบัติการด้านเกษตรสารสกัดและพัฒนาชีวภัณฑ์และเครื่อ […]

Photos from งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

📣📣วันสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบค่ายส่งเสริมฯ อย่าลืม!!!สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพฯ ภายใน 31 ตุลาคม 2566 เท่านั้น ดูโพสต์ต้นฉบับ