คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCA3 รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCA3 รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านค […]

เตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์ TCAS 3 รอบ รับตรงร่วมกับ กสพท และ TCAS 4 รอบ Direct Admission

เตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ TCAS 3 รอบ รับตรงร่วมกับ กสพท และ TCAS 4 รอบ Direct Admission ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ TCAS 3 […]

🔊ห้ามพลาดดดด วันนี้ (26 พฤษภาคม 2566 ) เวลา 14.00 น. Live “แนะนำขั้นตอนการสมัครรอบ Direct Admission” ผ่านเพจงานรับเข้าศึกษามหาวิ…

🔊ห้ามพลาดดดด วันนี้ (26 พฤษภาคม 2566 ) เวลา 14.00 น. Live “แนะนำขั้นตอนการสมัครรอบ Direct Admission” ผ่านเพจงานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 💙💛 สำหรับน้องๆที่รอสมัครรอบ Direct Admis […]

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก รอบ TCAS 4 Direct Admission

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก รอบ TCAS 4 Direct Admission สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (จำนวน 10 ที่นั่ง) คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก รอบ TCAS 4 Direct Admission สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาว […]

การทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

การทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลนาม ชั้น 2 ตึก A อาคารนวัตกรรมการเ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเภสัชศา […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ […]

🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิธิศ ธานี (ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร…

🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิธิศ ธานี (ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์) เนื่องในโอกาสให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร […]

การทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

การทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลนาม ชั้น 2 ตึก A อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ […]