Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย’s post

ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้อง A 405-1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตัวแทนจากสมาคมร้านยา ได้เข้าพบ ผศ.ภก.สุรพงษ์ เก็งทอง รักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษา เ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย’s post

ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้รับทุนสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และรับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ประเภทดีเด่น (2 ปีซ้อ […]

ขอแสดง​ความยินดี​กับ​ นศภ.อักษราภัค​ รูปขำดี​ ผู้ได้รับรางวัล “ภก.ศ.(พิเศษ) ดร.วิเชียร จีรวงส์ สําหรับผลการเรียนดีเด่น​ วิชาด้าน…

ขอแสดง​ความยินดี​กับ​ นศภ.อักษราภัค​ รูปขำดี​ ผู้ได้รับรางวัล “ภก.ศ.(พิเศษ) ดร.วิเชียร จีรวงส์ สําหรับผลการเรียนดีเด่น​ วิชาด้านสมุนไพร ปี ๒๕๖๕” ดูโพสต์ต้นฉบับ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถาบัน แบลคมอร์ส ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมการสัมมนา Online (CPE 5 หน่วยกิต) ในวันที่…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถาบัน แบลคมอร์ส ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมการสัมมนา Online (CPE 5 หน่วยกิต) ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-16.00 น. ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย’s post

นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และ นิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (EAU นศภ.ปทิตตา การะนันต์ / SWU นสภ.อภิสิทธิ์ เจริญขำ / SWU นสภ.นวพร ขีระมาตย์ / SWU นสภ.จตุพงค […]

รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบ…

รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ประ […]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกและศิษย์เก่า ผ่านระบบ google meet ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 9.00 …

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกและศิษย์เก่า ผ่านระบบ google meet ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น.-11.30 น. (CPE 2 หน่วยกิต) ดูโพสต์ต้นฉบับ