Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย’s post

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย “FAIKHAM GAME 2023” ⚽ Cr.สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดูโพสต์ต้นฉบับ

วิดีโอแนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดทำโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 The pharmacy students proudly pre…

วิดีโอแนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดทำโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 The pharmacy students proudly present VDO lifestyle in EAU School of Pharmacy : EP.1 ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย’s post

ในวันที่ 6 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 พิธีรับเสื้อกาวน์ ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงว่านักศึกษาได้ผ่านการศ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย’s post

ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้อง A 405-1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตัวแทนจากสมาคมร้านยา ได้เข้าพบ ผศ.ภก.สุรพงษ์ เก็งทอง รักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษา เ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย’s post

ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้รับทุนสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และรับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ประเภทดีเด่น (2 ปีซ้อ […]