“สนใจสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รอบ portfolio ใน TCAS66 เข้าไปในเวปไซต์ https://entry.wu.ac.th นะค…

“สนใจสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รอบ portfolio ใน TCAS66 เข้าไปในเวปไซต์ https://entry.wu.ac.th นะครับ โดยคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นไปตามประกาศฯ แล้วจึงจะดำเนินการ […]

“นับถอยหลังกันแล้วนะครับ” อีก 10 วันแล้วนะครับ สำหรับการรับสมัคร TCAS66 รอบ Portfolio ของ ส.เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส…

“นับถอยหลังกันแล้วนะครับ” อีก 10 วันแล้วนะครับ สำหรับการรับสมัคร TCAS66 รอบ Portfolio ของ ส.เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สมัครออนไลน์ทาง entry.wu.ac.th ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 นี […]

ด้วยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีทำบุญให้ทานไฟ ประเพณีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของพุทธศาสนิกชนจังหวัดน…

ด้วยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีทำบุญให้ทานไฟ ประเพณีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงกำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ประจำปี พ.ศ. ๒ […]

“รักแหละ ดูออก” อีก 13 วันแล้วนะครับ สำหรับการรับสมัครออนไลน์ ใน TCAS 66 รอบ portfolio ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลั…

“รักแหละ ดูออก” อีก 13 วันแล้วนะครับ สำหรับการรับสมัครออนไลน์ ใน TCAS 66 รอบ portfolio ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์….. #TCAS66 #Portfolio #PharmWU #SPM ดูโพสต์ต้นฉ […]