💐มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มอบทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 300 ทุน 💐 +++++++++++++++++++++++++++ 💐ระยะเวลาที่ให้ทุน: – 3 ปี 💐ครอบคลุม…

💐มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มอบทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 300 ทุน 💐 +++++++++++++++++++++++++++ 💐ระยะเวลาที่ให้ทุน: – 3 ปี 💐ครอบคลุมทุกหลักสูตร: – วิทยาศาสตร์สุขภาพ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

ปิดรับสมัครแล้วนะครับ ขอบคุณที่สนใจสมัครเรียนกับเรานะครับ นอฟังผลการประกาศผู้ผ่านเข้ารอบประเมินทัศนคติฯ เร็วๆ นี้นะครับ

ปิดรับสมัครแล้วนะครับ ขอบคุณที่สนใจสมัครเรียนกับเรานะครับ นอฟังผลการประกาศผู้ผ่านเข้ารอบประเมินทัศนคติฯ เร็วๆ นี้นะครับ ดูโพสต์ต้นฉบับ

ขอเชิญชมรายการสด🧡💜 Walailak Moving Forward (Live) 🎥 📌ม.วลัยลักษณ์ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 3 ปีซ้อน🌳🍃 ผู้ร่วมสนทนาใ…

ขอเชิญชมรายการสด🧡💜 Walailak Moving Forward (Live) 🎥 📌ม.วลัยลักษณ์ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 3 ปีซ้อน🌳🍃 ผู้ร่วมสนทนาในรายการ 🗣️ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มห […]

ประกาศ! ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม ใน TCAS66 รอบ Portfolio ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มวล.

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ชุติมา จันทรัตน์ รองคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้เผยว่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดให้มีการสอบประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพเภส […]

เมื่อวานนี้ คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินทัศนคติฯ ที่จะมี…

เมื่อวานนี้ คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินทัศนคติฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25-27 มกราคม 2566 นี้ ดูโพสต์ต้นฉบับ