ประกาศ! สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและคุวบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในการสอบ PLE-PC1/PC2 และ PLE-IP1/iP…

ประกาศ! สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและคุวบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในการสอบ PLE-PC1/PC2 และ PLE-IP1/iP2 ช่วงระหว่างวันที่ 18 – 25 มีนาคม 2566 ผู้เข้าสอบสามารถ Scan QR […]

สภาเภสัชกรรม .. เชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกร “ทำบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม” ขั้นตอนง่าย .. ไม่ยุ่งยาก .. เพียง 3 ขั้น…

สภาเภสัชกรรม .. เชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกร “ทำบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม” ขั้นตอนง่าย .. ไม่ยุ่งยาก .. เพียง 3 ขั้นตอน ! ดังนี้ ________________________________________ 1. ใช้ […]

ม.วลัยลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 ไม่รับของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษ…. ดูโพสต์ต้นฉบับ

ยินดีด้วยจ้า! นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ประกอบด้วย นศภ.สุชาสินี ไฝขาว และ นศภ.สิริวรรณ เลิศพูลผล …

ยินดีด้วยจ้า! นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ประกอบด้วย นศภ.สุชาสินี ไฝขาว และ นศภ.สิริวรรณ เลิศพูลผล โดยมี อาจารย์ เภสัชกรหญิง กันต์ฤทัย สังฆะโน และ อาจารย์ เภสัชกร ปัณณวั […]

Futsal “เภสัชวลัยลักษณ์สัมพันธ์”

เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 มีการแข่งขัน “ Futsal match “ เภสัชวลัยลักษณ์สัมพันธ์ ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการแข่งขันในระหว่างศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร […]

ส.เภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัคร นศภ. เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษาฯ (ทุนภายนอก) 1/2566

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ (จำนวน 2 ทุน), บริษัท อาร์เอ็กช์ จำกัด (จำนวน 1 ทุน) และทุ […]

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาปลอดภัยในร้านชำ และการใช้กัญชา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาปลอดภัยในร้านชำ และการใช้กัญชา แก่นักเรียน ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง ประมาณ 100 คน ในกิจกรรมเปิดบ้าน […]

อาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566  อาจารย์ ดร.ภญ.ธิดา โสตถิโยธิน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอ […]

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ชุติมา จันทรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ชุติมา จันทรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์แล […]