ด่วน! ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาฯ (ทุนภายนอก) 1/2566 จนถึง 7 พค. 2566

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดยงานทุนการศึกษา ขอแจ้งขยายระยะเวลารับสมัครทุนการศึกษา (ทุนภายนอก) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จากเดิมเป็นวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 และกำหนดให้มีการสมัภาษณ์ทุนการศึกษาฯ ดังกล่าว […]

ขอแสดงความยินดีกับทีมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับทีมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดูโพสต์ต้นฉบับ

ขอเชิญเข้าร่วมและฟังการนำเสนอ ใน “กิจกรรมนำเสนอโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา…

ขอเชิญเข้าร่วมและฟังการนำเสนอ ใน “กิจกรรมนำเสนอโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตย […]

ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมชมและเชียร์ “ตัวแทนจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์” ในโครงการการประกว…

ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมชมและเชียร์ “ตัวแทนจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์” ในโครงการการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถา […]

กิจกรรมนำเสนอโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการสถานวิจัย ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมหัวข้อ ” กิจกรรมนำเสนอโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม” กิจกรรมจัดในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช อาค […]

ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักศึกษาตัวแทนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

 ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีปณิธานในการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นทั้ง คนดีและคนเก่ง ด้วยมาตรการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางสังคมที่สอดคล้องกับหลักค่านิยม ๔ ประ […]

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ สภาเภสัชกรรม ขอแสดงความปิติ ชื่นชม และร่วมแสดงความยินดีกับ เภสัชกร ศ.(พิเศษ) ดร.จอมจิน จันทรสกุล เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับพระราชทานโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นาย […]