คลิปประมวลภาพ 1st OliveCamp

จบไปแล้วกับกิจกรรมครั้งแรกที่พวกเราได้สร้างสรรค์กันขึ้นมา ขอขอบคุณทุกโอกาสทุกๆมือที่ช่วยกันให้มันสำเร็จ แล้วเจอกันใหม่ครับ ดูโพสต์ต้นฉบับ

วีดีโอรวมภาพกิจกรรมประจำภาคการศึกษา 1/2557

กิจกรรมประจำภาคการศึกษา 1/2557 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1.กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงวิชาชีพ 2.กิจกรรมสำนักวิชาพบนักศึกษา 3.กิจกรรมค่ายหมอยาน้อย 4.กิจกรรมสัมมานาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 5.กิจกรรมไหว้ครูมหาวิ […]

ค่ายหมอยาน้อย รุ่นที่ 8

วีดีโอกิจกรรมค่ายหมอยาน้อย ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดูโพสต์ต้นฉบับ

วิดีทัศน์แยกสายการเรียนทางเภสัชศาสตร์

สร้างสรรค์โดยสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษา ที่มุ่งผลิตเภสัชกร ที่มีคุณธรรมและคุณภาพเป็นเลิศ ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณแห่งว […]

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2557 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 ดูโพสต์ต้นฉบับ

แรกพบ สนภท. ครั้งที่ 10 – AboutTime (HD)

นี่เป็นการประมวลภาพกิจกรรมแรกพบ สนภท.ครั้งที่ 10 ซึ่งปีนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับธีมสุดเจ๋ง ‘About Time’ ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 กิจกรรมได้จัดขึ้นภายใต้การทำกิจกรร […]

“กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 16” “11 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 5201 อาคารเรียนรวม 5” “ขอเรี…

“กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 16” “11 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 5201 อาคารเรียนรวม 5” “ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ […]

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยล…

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ศิราณี ยงประเดิม หัวหน้าสาขาบริบา […]