Hot News! ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ลิตวดี เจือบุญ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ด้วยนะค…

Hot News! ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ลิตวดี เจือบุญ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ด้วยนะครับ โดยได้เข้ารับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากที่ประชุมผู้บริห […]

ยินดีกับ อ.ภก.ปัณณวัฒน์ มุททารัตน์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ เมื่อวันก่อน โดยท่านอาจารย์สำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์…

ยินดีกับ อ.ภก.ปัณณวัฒน์ มุททารัตน์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ เมื่อวันก่อน โดยท่านอาจารย์สำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ดูโพสต์ต้นฉบับ

สุดว้าว! แพลตฟอร์ม Traffy Fondue พร้อมนำมาประยุกต์ใช้งานในการรับแจ้งเรื่องต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว เริ่ม 15 พค. 2566

แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ถูกพัฒนาขึ้นโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยเป็นแพลตฟ […]

appwu-pharmacy66 | ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมเภสัชกรภาคใต้และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์ Future Trends in Digital & Health Management for Pharm […]

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.Abiodun Ogunsile นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำ…

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.Abiodun Ogunsile นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ) สอบวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง Purification and c […]

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ กำหนดจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง Generative AI กั…

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ กำหนดจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง Generative AI กับการเขียน Manuscript อย่างมีจริยธรรม วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา […]

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กำหนดจัดพิธีทำบุญสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้…

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กำหนดจัดพิธีทำบุญสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอเชิญชวนร่วมบุญเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวาน ตามท […]

มาแล้ว! ผลการคัดเลือก นร. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใน TCAS66 รอบ 2 (รอบโควต้าพื้นที่ 14…

มาแล้ว! ผลการคัดเลือก นร. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใน TCAS66 รอบ 2 (รอบโควต้าพื้นที่ 14 จว.ภาคใต้ + ประจวบคีรีขันธ์) ดูประกาศรายชื่อได้ทาง https://entry.wu.a […]

ม.วลัยลักษณ์ เปิดใจรับฟังเสียงของผู้ใช้บัณฑิตทุกท่าน เพียง Click และตอบแบบสอบถามใน Link นี้ https://forms.office.com/r/BNk1BhS…

ม.วลัยลักษณ์ เปิดใจรับฟังเสียงของผู้ใช้บัณฑิตทุกท่าน เพียง Click และตอบแบบสอบถามใน Link นี้ https://forms.office.com/r/BNk1BhSweg?origin=QRCode หรือ QR-Code ที่แสดงใน poster นี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการ […]