สภาเภสัชกรรม ขอเชิญชวนร้านยาที่สนใจเข้าร่วม “โครงการ 1000 ร้านยาสานพลังสู่บริการ” โดยสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ และสภาเภสัชกรรม …

สภาเภสัชกรรม ขอเชิญชวนร้านยาที่สนใจเข้าร่วม “โครงการ 1000 ร้านยาสานพลังสู่บริการ” โดยสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ และสภาเภสัชกรรม พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้ร้านยาของท่าน เป็นร้านยาคุณภาพ เพื่อร่วมแสดง […]

ดร. เภสัชกรธนวัฒน์ เที่ยงธรรมทัฬห พี่ไตเติ้ล ศิษย์เก่าวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ 26 “ผมต้องการเป็นเภสัชกร ใน…

ดร. เภสัชกรธนวัฒน์ เที่ยงธรรมทัฬห พี่ไตเติ้ล ศิษย์เก่าวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ 26 “ผมต้องการเป็นเภสัชกร ในด้านวิชาการและการวิจัยยา” ในปัจจุบันเรายังมีอีกหลายๆโรคที่เ […]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำเสนองานวิจัยหัวข้อ การสำรวจเพื่อจัดลำดับความสำคัญของมาตรการในก…

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำเสนองานวิจัยหัวข้อ การสำรวจเพื่อจัดลำดับความสำคัญของมาตรการในการดูแลด้านการแพทย์ก่อนตั้งครรภ์สำหรับประเทศไทย A SURVEY ON PRIORITY SE […]

Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่ 1 สู่รั้วเขียวมะกอกอย่างอบอุ่น ผ่านกิจกรรมในโครงการ Spirit of Pharmacy RSU ที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนการเ […]

Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเปิดโลกวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด EP2 ในหัวข้อ “เจาะลึกโอกาสทางวิชาชีพผู้แทนยา ผู้แทนเครื่องมือแพทย์ ผู้แทนอาหารทางการแพทย์” ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ดูโพสต์ต้นฉบับ

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “ยา…

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “ยาอมสมุนไพรหญ้าดอกขาว” โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกผลิตขึ้นภายใต้แนวคิดของ […]

Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 อย่างอบอุ่น พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ชมรมศิษย์เก่า และรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-3 ในปฐมนิเทศนักศ […]

Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.วริษฎา ศิลาอ่อน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ลักษณา เจริญใจ และคณาจารย์เข้าร่วมง […]

ชอบกดLike 👍 รักปักใจกดLove ❤️ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต “100 เต็ม 100 You’re Pharmacy Stude…

ชอบกดLike 👍 รักปักใจกดLove ❤️ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต “100 เต็ม 100 You’re Pharmacy Students, RSU” ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-1 […]

“ขอต้อนรับน้องใหม่ สู่มหาวิทยาลัยรังสิต ที่แห่งนี้จะสร้างประสบการณ์ให้แก่ทุกคน เราได้จัดพื้นที่การเรียนรู้ ด้วยแนวคิดมหาวิทยาล…

“ขอต้อนรับน้องใหม่ สู่มหาวิทยาลัยรังสิต ที่แห่งนี้จะสร้างประสบการณ์ให้แก่ทุกคน เราได้จัดพื้นที่การเรียนรู้ ด้วยแนวคิดมหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่ก่อให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์นวัตกร […]