Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรคงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 15 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริหารเฉพาะกิจ […]

Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

นักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ และคณะอาจารย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ที่ให้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและถ่ายทอดประส […]

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563 [ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256…

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563 [ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565] ใน “ระดับดีมาก” ประกอบด้วยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาก […]

มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญา 2566 วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ฝึกซ้อม เวลา 08.00 – 12.00 น. (ตามสถานที่ที่กำหนด) ถ…

มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญา 2566 วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ฝึกซ้อม เวลา 08.00 – 12.00 น. (ตามสถานที่ที่กำหนด) ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารนันทนาการ วันอาทิตย์ที่ 1 […]

วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อ…

วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณบดี อ […]

Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในการเยี่ยมชมการเรียน การสอน และผลงานการวิจัยของวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต […]

Mental Health Support Unit วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต “กรุณาใจ” เพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ โดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ…

Mental Health Support Unit วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต “กรุณาใจ” เพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ โดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญพร้อมรับฟังและเป็นที่ปรึกษาร่วมแบ่งปัน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ […]

ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่าวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ครบรอบ 3…

ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่าวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ครบรอบ 38 ปี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/St […]

Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต และนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนักกีฬายูยิตสู ทีมชา […]