🕯️กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อวิชาชีพเภสัชกรรม บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และการเปิดสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2566 📆 วัน…

🕯️กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อวิชาชีพเภสัชกรรม บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และการเปิดสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2566 📆 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ⏰เวลา 08.00 – 16.00 น. 📍 ณ ห้องประชุม นพ […]

Timeline photos

✨ขอแนะนำคณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566✨ 🌷นศภ.สุวิชญาภรช์ สิริกาญจน์กูล ⭐️ ตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ดูโพสต์ต้นฉบับ

Timeline photos

✨ขอแนะนำคณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566✨ 🌷 นศภ.พัทธนันท์ วีรภัทรพิสิษ ⭐️ ตำแหน่ง ประธานฝ่ายออกแบบสื่อสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ดูโพสต์ต้นฉบับ

🎉 ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นศภ.ชุติมณฑน์ ขวัญเงิน นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ คู่ Duo นายนพรัตน์ ทองทา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 …

🎉 ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นศภ.ชุติมณฑน์ ขวัญเงิน นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ คู่ Duo นายนพรัตน์ ทองทา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพด้วยนะคะ ✨ 🎉💐#มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแส […]

🎉 ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นศภ.ชุติมณฑน์ ขวัญเงิน นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และคู่ Duo นายนพรัตน์ ทองทา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ว…

🎉 ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นศภ.ชุติมณฑน์ ขวัญเงิน นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และคู่ Duo นายนพรัตน์ ทองทา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพด้วยนะคะ ✨ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั […]

💐 Wai Kru Ceremony 🙏🏻 ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา …

💐 Wai Kru Ceremony 🙏🏻 ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2566 📅 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 🕐 เวลา 13.00 – 16.00 น. […]