Photos from สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ’s post

🌈 กิจกรรมดี ๆ จาก สนภท. 💚💚💚 “แรกพบ สนภท. ปีที่ 17 (First date 17th)” 🎀 เชิญชวนน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม แรกพบ สนภท. ครั้งที่ 17 กิจกรรมที่จะทำให้นิส […]

Photos from สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ’s post

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับเสื้อบอลคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2565✨💚 🛒สินค้าเป็นพรีออเดอร์ 📎สั่งเสื้อคลิกได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/1B7cKCLfeJ_vMPvoLZVwSBuvDUwGtXo5Z82je-tikEtk/edit ✂️สามารถออกแบบชื่ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพในปีการศึกษา 2565 ขอให้ผู้มีรายชื่อตัวจริงเข้ารายงานตัวตามกร…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพในปีการศึกษา 2565 ขอให้ผู้มีรายชื่อตัวจริงเข้ารายงานตัวตามกระบวนการที่แจ้งในประกาศภายในวันที่ 20 พฤษภาคม​ หากไม่มารายงานตัวตามกำหน […]

คณะเภสัชศาสตร์ | Faculty of Pharmacy

📣 ด่วน !! โอกาสสุดท้าย !! 📣 ขยายเวลาแจ้งยืนยันสิทธิ์การสอบข้อเขียนแบบออนไลน์สำหรับการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ** ภายใน 12.00 น. วันที่ 15 เมษายนนี้ เท่านั้น https://pharmacy.payap.ac.th/info/home/?load= […]

ผู้มีรายชื่อมีสิทธิเข้าสอบอย่าลืมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ตาม link ด้วยนะครับ วันนี้วันสุดท้ายในการยืนยันสิทธิแล้ว แล้วอย่าลืมอ่านขั้…

ผู้มีรายชื่อมีสิทธิเข้าสอบอย่าลืมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ตาม link ด้วยนะครับ วันนี้วันสุดท้ายในการยืนยันสิทธิแล้ว แล้วอย่าลืมอ่านขั้นตอนการสอบอ่านไลน์ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ละเอียดนะครับ วันที […]

คณะเภสัชศาสตร์ | Faculty of Pharmacy

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ https://pharmacy.payap.ac.th/info/home/?load=home&lang=th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เภสัชศาสตร์ รับตรง (ครั้งที่ 1) Administrator ( 2022-04-08 12:57:24) ดูโพ […]

https://www.facebook.com/708943085827478/posts/4934806699907741/

https://www.facebook.com/708943085827478/posts/4934806699907741/ 🚨ด่วนที่สุด🚨 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ออกประกาศเรื่อง การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 หลักส […]

Pharmacy

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 1. รับสมัครตรง : เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. […]