คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม และภก.รศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม และภก.รศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 📝 ผลงานวิจัย เ […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์, ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ, ภญ.ดร.ชฎาพร พรมปัญญา, ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ …

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์, ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ, ภญ.ดร.ชฎาพร พรมปัญญา, ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก และภญ.ดร.เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ […]

🌟 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รวบรวม Q&A ในส่วนของงานรับเข้า และงานกิจการนิสิต สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าศึกษา ณ ต่อคณะเภสัชศ…

🌟 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รวบรวม Q&A ในส่วนของงานรับเข้า และงานกิจการนิสิต สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าศึกษา ณ ต่อคณะเภสัชศาสตร์ โดย หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถ inbox หรือติดต่อส […]

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอสวัสดีปีใหม่และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและ…

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอสวัสดีปีใหม่และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกาย สุขใจ คิดสิ่งใดขอให้สมปราถนาทุกประการ ในโอกาสนี้ทา […]

RxBuu News ฉบับที่ 96/2565 เรื่อง โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 10 หัวข้อ “An update กระบวนการสอบผ่านโปรแกรม Exam Plus “

RxBuu News ฉบับที่ 96/2565 เรื่อง โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 10 หัวข้อ “An update กระบวนการสอบผ่านโปรแกรม Exam Plus “ ดูโพสต์ต้นฉบับ

RxBuu News ฉบับที่ 95/2565 เรื่อง คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์

RxBuu News ฉบับที่ 95/2565 เรื่อง คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูโพสต์ต้นฉบับ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ฐิติมา เกษมสุข ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตร…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ฐิติมา เกษมสุข ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเภสัชวิทยา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1 […]