RxBuu News ฉบับที่ 008/2566 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง

RxBuu News ฉบับที่ 008/2566 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง ดูโพสต์ต้นฉบับ

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบ 2 : Quota ==> ดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา http://regservic…

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบ 2 : Quota ==> ดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา http://regservice.buu.ac.th/tcas66-2.html ==> เข้าสู่ระบบการสมัครทางเว็บไซต์ htt […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences – Burapha University’s post

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 😍 ✨ “Updating guidelines in internal medicine: a case-based approach” เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ทางวิช […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ และ ภก.ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาว…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ และ ภก.ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 📝 ผลงานวิจ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences – Burapha University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2565 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำป […]

Timeline photos

เปิดลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 (ที่ได้รับอนุมัติให้เลื่อน) ผ่านระบบได้ ตั้งแต่ 📍 วันที่ 10 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ลงทะเบียนได้ที่ […]

กำหนดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 วันที่ 6 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิ…

กำหนดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 วันที่ 6 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ✅ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฝึกซ้อมย่อย ✅ […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผล…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Contribution of the Solvent […]