คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์ และ ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาล…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์ และ ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 📝 ผลงานวิจัย เรื […]

Rxbuu news ฉบับที่ 024/2566 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเน้น สายบริบาลเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา …

Rxbuu news ฉบับที่ 024/2566 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเน้น สายบริบาลเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ดูโพสต์ต้นฉบับ

😀 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ทีมเยี่ยมสำรวจร้านขายยาเเผนปัจจุบัน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน 🩺 Good Pharmacy Practice for Da…

😀 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ทีมเยี่ยมสำรวจร้านขายยาเเผนปัจจุบัน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน 🩺 Good Pharmacy Practice for Data Collector รุ่นที่ 1 🙋‍♂️ 📆 วันที่ 20-21 พฤษภาคม และ 3-4 มิถุนายน พ.ศ. […]

🧚สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ✨ขอแสดงความยินดีกับ นศภ.สุรีณ่า เนาคำแพง (โมเม) – อุปนายกฝ่าย สนภท. 👏🏻 ที่ได้รับคัดเ…

🧚สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ✨ขอแสดงความยินดีกับ นศภ.สุรีณ่า เนาคำแพง (โมเม) – อุปนายกฝ่าย สนภท. 👏🏻 ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานฝ่ายประสานงานภายนอกองค์กร” ( Chairperso […]

Rxbuu news ฉบับที่ 023/2566 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

Rxbuu news ฉบับที่ 023/2566 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ดูโพสต์ต้นฉบับ

Rxbuu news ฉบับที่ 022/2566 กิจกรรมสรงน้ำพระ เสริมสิริมงคล สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี 2566

Rxbuu news ฉบับที่ 022/2566 กิจกรรมสรงน้ำพระ เสริมสิริมงคล สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี 2566 ดูโพสต์ต้นฉบับ

Rxbuu news ฉบับที่ 020/2566 คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระม…

Rxbuu news ฉบับที่ 020/2566 คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 ดูโพสต์ต้น […]