Rxbuu news ฉบับที่ 029/2566 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนตากพิทยาคม เยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์

Rxbuu news ฉบับที่ 029/2566 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนตากพิทยาคม เยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ ดูโพสต์ต้นฉบับ

Rxbuu news ฉบับที่ 028/2566 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทา…

Rxbuu news ฉบับที่ 028/2566 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC ดูโพสต์ต้นฉบับ

😆โครงการอบรมดีๆ มีมาอีกแล้ว😆 *** ปิดรับสมัคร 15 พฤษภาคมนี้แล้วน้า รีบๆมาสมัครกันนะครับ *** 😀 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ทีมเยี่ย…

😆โครงการอบรมดีๆ มีมาอีกแล้ว😆 *** ปิดรับสมัคร 15 พฤษภาคมนี้แล้วน้า รีบๆมาสมัครกันนะครับ *** 😀 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ทีมเยี่ยมสำรวจร้านขายยาเเผนปัจจุบัน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน 🩺 Good Pharma […]

Rxbuu news ฉบับที่ 027/2566 โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สู่การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์ ประจำปี…

Rxbuu news ฉบับที่ 027/2566 โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สู่การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดูโพสต์ต้นฉบับ

🎉มาแล้วจ้า โครงการดีๆสำหรับน้องๆนิสิตใหม่เภสัชศาสตร์ทุกท่าน 🎉 😀ประชาสัมพันธ์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน คณะเภสัชศาสตร์…

🎉มาแล้วจ้า โครงการดีๆสำหรับน้องๆนิสิตใหม่เภสัชศาสตร์ทุกท่าน 🎉 😀ประชาสัมพันธ์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566 🥸 โดยเปิดสอนทั้งหมด 4 หมวดรายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ อังกฤ […]

Rxbuu news ฉบับที่ 0026/2566 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

Rxbuu news ฉบับที่ 0026/2566 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ดูโพสต์ต้นฉบับ

🥳🥳🥳🥳 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ภักดี สุขพรสวรรค์ 🎉 อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รั…

🥳🥳🥳🥳 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ภักดี สุขพรสวรรค์ 🎉 อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาเภสัชศาสตร์และเทคโน […]

Rxbuu news ฉบับที่ 025/2566 โครงการ Lunch Talk ประจำเดือนเมษายน 2566 เรื่อง การบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Rxbuu news ฉบับที่ 025/2566 โครงการ Lunch Talk ประจำเดือนเมษายน 2566 เรื่อง การบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ดูโพสต์ต้นฉบับ