Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences – Burapha University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์งานประชุม “ก้าวถัดไปกับจีโนมิกส์ประเทศไทย Genomics thailand the progress and momentum” วันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม Radisson blu plaza กรุงเทพฯ ด […]

คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยโครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์ และ PMU-B บพค. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอเชิญ…

คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยโครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์ และ PMU-B บพค. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายการให้ความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้ง […]

🥳🥳🥳🥳 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ 🎉 อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสที่ได้ร…

🥳🥳🥳🥳 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ 🎉 อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และ […]

🎊🎊🎊คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของโลก ด้าน Crisis Management 3 ปีซ้อน จากการ…

🎊🎊🎊คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของโลก ด้าน Crisis Management 3 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย World’s Universities with Real Impact (WURI) 🎉🎉โดยในปี 2023 […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา วุฒิปริญญาโท/เอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 👩‍🔬 ✅- เทคโนโลยีเภส…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา วุฒิปริญญาโท/เอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 👩‍🔬 ✅- เทคโนโลยีเภสัชกรรม ✅- เภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ ✅- เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ✅- เภสัชเ […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.ชฎาพร พรมปัญญา, ภญ.ดร.เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ, ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์ และ ภก.ผศ.ดร….

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.ชฎาพร พรมปัญญา, ภญ.ดร.เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ, ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์ และ ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้ร […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences – Burapha University’s post

ขอประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับผู้สนใจอีกครั้งนะครับ ^)^ *** ปิดรับสมัคร 15 พฤษภาคมนี้แล้วน้า รีบๆมาสมัครกันนะ *** 😀 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ทีมเยี่ยมสำรวจร้านขายยาเเผนปัจจุบัน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกร […]