คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉 📍 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาล…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉 📍 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 👑 👉 ที่ได้รับรางวัล 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 สาขา 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗵𝗮 […]

BENZAC เป็นยารักษาสิวในตำนานเลยก็ว่าได้หลายหลายคนต้องเคยลองใช้แล้วแน่นอนแต่ใครที่เพิ่งเริ่มเป็นสิวแล้วกำลังเลือกที่จะซื้อยารักษ…

BENZAC เป็นยารักษาสิวในตำนานเลยก็ว่าได้หลายหลายคนต้องเคยลองใช้แล้วแน่นอนแต่ใครที่เพิ่งเริ่มเป็นสิวแล้วกำลังเลือกที่จะซื้อยารักษาสิวแนะนำตัวนี้เลยค่ะ Benzac ไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันสิวหัวหนองยา […]

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภก.กฤตภาส กังวานรัตนกุล, ดร.ภญ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์ และ ผศ.ดร.ภญ.สุพรรณิการ์ พรวัฒ…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภก.กฤตภาส กังวานรัตนกุล, ดร.ภญ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์ และ ผศ.ดร.ภญ.สุพรรณิการ์ พรวัฒนกวี อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences – Burapha University’s post

ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับนิสิตใหม่ 𝗧𝗖𝗔𝗦 𝟲𝟳 👉 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 👉 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง หลักสูตร 4 ปี #RxBuu ดูโพสต์ต้นฉบับ

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตี…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 📝 ผลงานวิจัย เรื่อง 𝑶𝒓𝒂𝒍 𝑮𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒆 𝑻𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏𝒄 […]

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ และ ผศ.ดร.ภญ.อาภา เพชรสัมฤทธิ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาว…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ และ ผศ.ดร.ภญ.อาภา เพชรสัมฤทธิ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 📝 ผลงานวิจ […]

👉 ประชาสัมพันธ์ วิชา 𝐁𝐔𝐔 𝐌𝐎𝐎𝐂 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 👉 วิชา 𝐁𝐔𝐔 𝐌𝐎𝐎𝐂 ล่าสุด ยาสำหรับรักษาโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน (…

👉 ประชาสัมพันธ์ วิชา 𝐁𝐔𝐔 𝐌𝐎𝐎𝐂 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 👉 วิชา 𝐁𝐔𝐔 𝐌𝐎𝐎𝐂 ล่าสุด ยาสำหรับรักษาโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน (𝘿𝙧𝙪𝙜𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙏𝙧𝙚𝙖𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝘾𝙤𝙢𝙢𝙤𝙣 𝘿𝙞𝙨𝙚𝙖𝙨𝙚𝙨 𝙞𝙣 𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮𝙙𝙖𝙮 𝙇𝙞𝙛𝙚) 🧬 ขอเชิญผู […]

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 โดยคณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับใน 6 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่ว…

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 โดยคณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับใน 6 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio) 2. โครงการ PRE BUU (ส่งแฟ้มผลงาน : Po […]

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 📝 ผลงานวิจัย เรื่อง 𝘾𝙝𝙞𝙩𝙤𝙨𝙖𝙣 𝙞𝙣 𝙊𝙧𝙖𝙡 𝘿𝙧𝙪𝙜 𝘿𝙚 […]