ขอเชิญร่วมทำบุญสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประจำปี 2566 พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป 📆 ในวันพ…

ขอเชิญร่วมทำบุญสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประจำปี 2566 พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป 📆 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ⏰ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป 📍 ณ สถาน […]

#ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 (Portfolio) ตรวจสอบรายชื่อลิงค์ : https://shorturl.asia/4Mjqg คณะเภสัชศาสตร์ ตรวจ…

#ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 (Portfolio) ตรวจสอบรายชื่อลิงค์ : https://shorturl.asia/4Mjqg คณะเภสัชศาสตร์ ตรวจร่างกาย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (รอบเช้า) 📌 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเร […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

วันที่ 25 มกราคม 2566 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ภญ.นุตชนิตต์มน สุวรรณประเสิรฐ, ภก.ปรัชญา สวนเอก พร้อมด้วยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 6 ร่วมเป็นทีมวิทยากร ใน #โครงการช […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนศวร ขอเชิญทุกท่านมาใกล้ชิดกันกว่าเดิม คลิกลิงค์ https://lin.ee/h3n6Ttg หรือ add Line @624qnbqq เร…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนศวร ขอเชิญทุกท่านมาใกล้ชิดกันกว่าเดิม คลิกลิงค์ https://lin.ee/h3n6Ttg หรือ add Line @624qnbqq เรามีทีมแอดมินคอยตอบคำถามต่างๆ 💬 ปรึกษาเกี่ยวกับการรับสมัคร, เกณฑ์คะแนนเพื่ […]

ขอเชิญเภสัชกรที่สนใจ หลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้น #การบริบาลทางเภสัชกรรมสมุนไพร ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา…

ขอเชิญเภสัชกรที่สนใจ หลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้น #การบริบาลทางเภสัชกรรมสมุนไพร ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Certificate short course Training P […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอชื่นชนเภสัชกรทุกท่าน ✨ ▪️ ภญ.ปัญญาภรณ์ เกตุคร้าม รุ่น 9 ▪️ ภญ.ณิชา ตันติไวทยพันธุ์ รุ่น 14 ▪️…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอชื่นชนเภสัชกรทุกท่าน ✨ ▪️ ภญ.ปัญญาภรณ์ เกตุคร้าม รุ่น 9 ▪️ ภญ.ณิชา ตันติไวทยพันธุ์ รุ่น 14 ▪️ ภญ.พิริยา นุชขำ รุ่น 20 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

มาแล้วกับเกณฑ์ TCAS รอบโควตา (Quota) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 💊 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม รับจำนวน 50 คน 🧪 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

MIDTERM EXAM ✨ 7-15 มกราคม 2566 . . . . . . เป็นกำลังใจให้ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ทุกคน นะครับ 📌 ในการเข้าสอบนิสิตจะต้องแต่งกายถูกระเบียบ และสวมหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้าตลอดเวลา #RxNU . . . . . . . ติดต […]

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา #DonateRxNU ให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี 👍 แต่ขาดแคลนทุน…

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา #DonateRxNU ให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี 👍 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา . . . . . . ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า . . […]