ขอแสดงความยินดี ผลงาน “โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมและให้บริการเลิกบุหรี่ CHEUNJAI” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ผลงานของ …

ขอแสดงความยินดี ผลงาน “โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมและให้บริการเลิกบุหรี่ CHEUNJAI” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ผลงานของ 1. นสภ สุจิตตรา ขวัญพรม 2. นสภ เสาวนิตย์ สินภูธร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

พิธีทำบุญประจำปี 2566 สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Cosnat NU

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Cosnat NU) จัดพิธีทำบุญประจำปี 2566 พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ […]

เนื่องด้วยวันครู ❤️😊 “คณะเภสัชฯ มอ นอ ครูไม่แบด แซดไม่บ่อย คอยปลอบใจ ไม่ปล่อยทิ้งขว้าง” . . . รัก❤️ นิสิตทุกคน

เนื่องด้วยวันครู ❤️😊 “คณะเภสัชฯ มอ นอ ครูไม่แบด แซดไม่บ่อย คอยปลอบใจ ไม่ปล่อยทิ้งขว้าง” . . . รัก❤️ นิสิตทุกคน ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Kenji Hamase และ Prof. Dr. Seiichi Sakamoto จาก Kyushu […]

#ขอแสดงความยินดี คุณชนากานต์ ชัยลอม #ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้ร…

#ขอแสดงความยินดี คุณชนากานต์ ชัยลอม #ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้รับรางวัล “ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต” ผู้ที่สำ […]

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในผลงาน “ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริ…

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในผลงาน “ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดเหงือกปลาหมอ” 🎉🎉กองการถ่าย […]

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 29 ปี ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ H111 คณะเภสัชศ…

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 29 ปี ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ H111 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 07.30 น. ลงทะเบียน 08.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมน […]

#ตามหาอาสาสมัครนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม 📢 “ปั่นจักรยานเก็บยาเหลือใช้” จัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ ณ ชุม…

#ตามหาอาสาสมัครนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม 📢 “ปั่นจักรยานเก็บยาเหลือใช้” จัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ ณ ชุมชนบ้านห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโล […]

ขอแสดงความยินดี : บุคลากรสายวิชาการได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ปัทมวรรณ โกสุมา” อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกร…

ขอแสดงความยินดี : บุคลากรสายวิชาการได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ปัทมวรรณ โกสุมา” อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรี ติยะบุญชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม Mini Co […]