รายการชวนพี่น้องมองบ้านเมือง นวัตกรรมแผ่นปิดแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน

#ติดตามรายการ ชวนพี่น้องมองบ้านเมือง ตอน นวัตกรรมแผ่นปิดแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี คณะเภสัชศา […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชน อย่างเป็นระบบ ชุมชนบ้านห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีค […]

Highlight ปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางฯ #cos15

Highlight ปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางฯ #cos15 ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ——————————— ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ Website : www.pha.nu.ac.th Instagram : nu_pharmacy Youtube : N […]

Highlight ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Highlight ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ——————————— ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ Website : www.pha.nu.ac.th Instagram : nu_pharmacy Youtube : NU Ph […]

#ขอแสดงความยินดี คุณนันท์นภัส นาคเอม ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป #ระดับชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติ งานนโยบายและแผน…

#ขอแสดงความยินดี คุณนันท์นภัส นาคเอม ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป #ระดับชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติ งานนโยบายและแผน ณ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูโพสต์ต้นฉบับ

คณะผู้จัดการประชุมขอเรียนเชิญบุคลากร และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI1 และ…

คณะผู้จัดการประชุมขอเรียนเชิญบุคลากร และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI1 และ Scopus วิชาการนานาชาติ 6th International Conference and Exhibition on […]