Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยรูปแบบปากเปล่าและรูปแบบโปสเตอร์ รายวิชา 199591 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริ […]

🎉 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำพิธีการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร …

🎉 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำพิธีการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 📆 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ⏰ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 📌 ณ ลานสัตย […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

วันที่ 2 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานนิทรรศการ Cosmetic fair ครั้งที่ 15 ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่จะจ […]

🎉 ปัจฉิมนิเทศ พี่ปี 4 #cos15 🎉 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางฯ 📆 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2565 ⏰ เวลา 12.00 – 16.00 น. 📌 ณ ห้อง…

🎉 ปัจฉิมนิเทศ พี่ปี 4 #cos15 🎉 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางฯ 📆 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2565 ⏰ เวลา 12.00 – 16.00 น. 📌 ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ กับ กิจกรรมต่าง ๆ 💬 รับประทานอาหารกลางวั […]

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ⭐️ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ⭐️ วัสดุปิด…

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ⭐️ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ⭐️ วัสดุปิดแผลไฟโบรอินที่ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ปราศจากเชื้อด้วยโอโซน กองกา […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

FINAL EXAM ✨ 11 – 26 มีนาคม 2566 . . . . . . เป็นกำลังใจให้ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ทุกคน นะครับ 📌 ในการเข้าสอบนิสิตจะต้องแต่งกายถูกระเบียบ และสวมหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้าตลอดเวลา #RxNU . . . . . . […]

#รับสมัครเภสัชกรใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 💬 คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ตำแหน่ง…

#รับสมัครเภสัชกรใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 💬 คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ตำแหน่ง #เภสัชกร สังกัด สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย […]

ครบรอบ 29 ปี สถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Highlight ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ——————————— ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ Website : www.pha.nu.ac.th Instagram : nu_pharmacy Youtube : NU Pharmacy Channel E-Mail : pr […]