ปัจฉิมนิเทศสาขาบริบาลเภสัชกรรม ❤️ 📆 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2565 ⏰ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 📌 ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ กับ…

ปัจฉิมนิเทศสาขาบริบาลเภสัชกรรม ❤️ 📆 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2565 ⏰ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 📌 ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ กับ กิจกรรมต่าง ๆ 💬 กล่าวอวยพรและแสดงความยินดีกับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

วันที่ 10 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น คณาจารย์ร่วมกล่าวอวยพรแสด […]

Highlight ปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางฯ #cos15

Highlight ปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางฯ #cos15 ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ——————————— ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ Website : www.pha.nu.ac.th Instagram : nu_pharmacy Youtube : N […]

คณะเภสัชศาสตร์ #รับสมัครอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 2 อัตรา #คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ◾ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท …

คณะเภสัชศาสตร์ #รับสมัครอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 2 อัตรา #คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ◾ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าขึ้นไปในสาขาใดสาขาหนึ่ง ต่อไปนี้ สาขาวิชาเภสั […]

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น. บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ที.แมนฟาร์มาซูติคอล จำกัด …

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น. บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ที.แมนฟาร์มาซูติคอล จำกัด นำโดย คุณธนัท พลอยดนัย Marketing and Product Director พร้อมด้วยคุณชลธิ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

วันที่ 8-9 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2565โดยมีผลงานนำเสนอทั้งหมด […]