“How do I start a career in R&D” โดย ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ #พ…

“How do I start a career in R&D” โดย ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ #พบกับรุ่นพี่ นางสาวเสาวลักษณ์ พลศรี รหัส 57 นายชญาณ์นันท์ […]

ขอแสดงความยินดี 🎉 ภก.ชาตรี ปันอิน เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลนำเสน…

ขอแสดงความยินดี 🎉 ภก.ชาตรี ปันอิน เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการด้านเภสัชกรรมดีเด่น (Poster) 💬 ชื่อผลงาน : ผลลัพธ์ของการบ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม Special Talk “Design Thinking” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ร่วมแบ […]

ปฏิทิน TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2567 สมัครโครงการพิเศษจาก 15 ค…

ปฏิทิน TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2567 สมัครโครงการพิเศษจาก 15 คณะ 1 วิทยาลัย จำนวน 3,295 ที่นั่ง (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศา […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

4 ตุลาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณพิพัฒน์ อัฒพุธ ผู้ดำเนินรายการ รวมถึงทีมงานรายการชวนพี่น้องมองบ้านเมือง ช่อง NBT 2HD ที่ให้ความสนใจในการถ่ายทำ เพื่อผลิตสกู๊ป “ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสี […]

ขอแสดงความยินดี ภญ.วันวิสาข์ พูลประดิษฐ์ เภสัชกร โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับ #รางวัลระดับดี …

ขอแสดงความยินดี ภญ.วันวิสาข์ พูลประดิษฐ์ เภสัชกร โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับ #รางวัลระดับดี ประเภทวิจัยและการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Reserch & R2R ) ________ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิจัย #รูปแบบโปสเตอร์ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5 และ […]